Το 75% των συναισθημάτων δημιουργούνται από την μυρωδιά!

Το άρωμα ως εργαλείο πώλησης

Μελέτες αποδεικνύουν ότι τα στοχευμένα πολυσύνθετα αρώματα προδιαθέτουν θετικά την αγοραστική απόφαση:

Το 84% του κοινού αποδείχθηκε πιθανότερο να αγοράσει, ή να του αρέσουν περισσότερο τα προϊόντα, όταν βρίσκονταν σε αρωματισμένο χώρο. Στην ίδια έρευνα, πολλοί από τους ερωτηθέντες θα πλήρωναν 10%-15% υψηλότερη τιμή για το προϊόν.
PHILIP KOTLER & Lindstrom Martin, “Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound”, New York, NY: Simon and Schuster, 2005

Πρόσβαση στο υποσυνείδητο σε μόλις 1 δευτερόλεπτο

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το μεταιχμιακό σύστημα (limbic) του εγκεφάλου, που ελέγχει συναισθήματα και συμπεριφορές, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες της μνήμης και της μάθησης.

Οι RichardAxel και LindaBuckκέρδισαν το ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2004 με την έρευνά τους «Odorantreceptorsandtheorganizationoftheolfactorysystem» (1991).

Το 75% των συναισθημάτων δημιουργούνται από την μυρωδιά!

Bell. S., & Bell, C.P., «Future Sense: Defining Brands through Scent», The Journal of Marketing Society 38, Autumn, 2007