Απολυμαντικό Σύστημα για τη Λεκάνη της Τουαλέτας

Εγκεκριμένο απολυμαντικό προϊόν από τον Ε.Ο.Φ. με αριθμό έγκρισης 39509/12-06-2007

Συμπυκνωμένο καθαριστικό Καταχωρημένο στο Μητρώο καθαριστικών – απορρυπαντικών προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους: 10132/0/2006

Το προϊόν έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα βάσει της κατάθεσης των αντίστοιχων μελετών στον ΕΟΦ στα πλαίσια της έγκρισης του προϊόντος.

 

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
απολυμαντικός παράγοντας: 6,5%w/w Άλκυλο διμέθυλοαμμώνιο βενζυλοχλωρίδιο Έχει την ικανότητα να μειώνει το 99,999% του πληθυσμού βακτηρίων εντός 5 λεπτών στους 20±10Cl.

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
δύο απορρυπαντικά και μια υγρότροπο ουσία που εξασφαλίζουν γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα της τουαλέτας. Έντονος αφρισμός – εμφανής λάμψη της λεκάνης

 

ΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΠΟΥΡΙ
δεσμεύει τα ιόντα του ασβεστίου και του μαγνησίου εμποδίζοντας τη δημιουργία δυσδιάλυτων αλάτων Προστασία σωληνώσεων από μόλυνση κακοσμία και καταστροφή.

 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
προληπτική προστασία των σωληνώσεων της τουαλέτας από διάβρωση.

 

ΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ
συμπλοκοποιεί και άρα αδρανοποιεί τις ουσίες (π.χ. ουρικό οξύ) που προκαλούν την κακοσμία.

 

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
στην καθαρή από οσμές και μικρόβια επιφάνεια της λεκάνης η σταγόνα Diotan αφήνει ένα διακριτικό άρωμα.