Συνδυάζουμε χαρακτηριστικά του χώρου, του κοινού που απευθύνεται και των στόχων που θέτει κάθε μάρκα, προκειμένου να δημιουργήσουμε στοχευμένα το άρωμα που θα εκφράζει την ίδια τη μάρκα.

 

Κάθε άρωμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα βάσει των συστατικών του. Η συμπεριφορά του καταναλωτή και η διάθεσή του διαφοροποιείται χρησιμοποιώντας διαφορετικά αρώματα.

 

Η βαθιά μελέτη της προσωπικότητας μιας επιχείρησης για εμάς καταλήγει σε μια συγκεκριμένη οσφρητική πρόταση. Αυτή η πρόταση αποτελεί το μέσο για την έκφραση όλων των χαρακτηριστικών μιας μάρκας, οφείλει να τα στηρίζει σθεναρά και να τα πρεσβεύει απέναντι στο κοινό της. Η στοχευμένη πρόταση επιδιώκει να:

  • προσφέρει μια μοναδική καταναλωτική εμπειρία
  • να ενισχύσει την πιστότητα της μάρκας
  • να διαφοροποιήσει μια μάρκα από τον ανταγωνισμό της και
  • να αποτυπωθεί ανεξίτηλα στη μνήμη του κοινού της

Με αυτό τον τρόπο, η μάρκα θα εκφράζει απόλυτα το κοινό της και το κοινό κάθε μάρκας θα την αναζητά συνεχώς.