Μελέτες αποδεικνύουν ότι τα στοχευμένα πολυσύνθετα αρώματα προδιαθέτουν θετικά την αγοραστική απόφαση:

  • «Η ευχάριστη μυρωδιά στο σημείο πώλησης επηρεάζει θετικά τον καταναλωτή, την τάση του να εισέλθει, να αγοράσει και να παραμείνει περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτό.»
    Spangenberg, E.R., Crowley, A.E., Henderson, P.W., “Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors?”, JOURNAL OF MARKETING, Vol. 50, 1996, σελίδες 67-80.

 

  • «Το 84% του κοινού αποδείχθηκε πιθανότερο να αγοράσει, ή να του αρέσουν περισσότερο τα προϊόντα, όταν βρίσκονταν σε αρωματισμένο χώρο. Στην ίδια έρευνα, πολλοί από τους ερωτηθέντες θα πλήρωναν 10%-15% υψηλότερη τιμή για το προϊόν.»
    PHILIP KOTLER & Lindstrom Martin, “Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound”, New York, NY: Simon and Schuster, 2005.

 

  • «Η ευχάριστη μυρωδιά στο σημείο πώλησης επηρεάζει θετικά τον καταναλωτή, την τάση του να εισέλθει, να αγοράσει και να παραμείνει περισσότερο χρόνο μέσα σε αυτό.»
    Spangenberg, E.R., Crowley, A.E., Henderson, P.W., “Improving the Store Environment: Do Olfactory Cues Affect Evaluations and Behaviors?”, JOURNAL OF MARKETING, Vol. 50, 1996, σελίδες 67-80.

Άρωμα: ένα εργαλείο πώλησης

Οι διαφημίσεις και τα έντονα οπτικά ερεθίσματα δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές. Η χρήση στοχευμένου αρώματος προσελκύει άμεσα την προσοχή τους δημιουργώντας συναισθήματα και επηρεάζοντας τη διάθεσή τους.

Η εφαρμογή του Scent Marketing γίνεται με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας αυστηρά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
• Regulation (EC) No 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)
• Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
• Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispenser, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις ακόμη αυστηρότερες προδιαγραφές του International Fragrance Association.