Μπορούμε να ενισχύσουμε τη προωθητική ενέργεια ενός προϊόντος δίνοντας τις νότες του αρώματος που το ακολουθεί. Συμμετέχουμε στη προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ώρες και διάρκεια, με διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής.

  • Δημιουργούμε πολλαπλές αρωματικές ζώνες σε χώρους
  • Δημιουργούμε το άρωμα ταυτίζοντας το προϊόν που συμμετέχει στη προωθητική ενέργεια
  • Διαθέτουμε προηγμένες τεχνολογίες για την εφαρμογή προωθητικών ενεργειών
  • Δυνατότητα κάλυψης από 30τμ έως 100.000τμ
  • Δυνατότητα εφαρμογής από 1’ έως μήνες