Το ευχάριστο άρωμα επηρεάζει θετικά τον καταναλωτή στο σημείο Πώλησης.

Scent Marketing

Το Scent Marketing είναι η μελέτη, η ανάλυση, η διάγνωση και η εφαρμογή του κατάλληλου πολυσύνθετου αρώματος, το οποίο ενισχύει το συναισθηματικό δέσιμο των καταναλωτών με τη μάρκα.Το Scent Marketing αποτελεί βασικό πυλώνα επικοινωνιακής στρατηγικής σε κάθε διεθνώς επιτυχημένη επιχείρηση.

Παραδείγματα εφαρμογών: Διεθνής αλυσίδα καταστημάτων προϊόντων ένδυσης χρησιμοποιεί στα καταστήματά της ανά τον κόσμο το δικό της άρωμα, για την επίτευξη ενιαίας ταυτότητας

Scent Marketing είναι η δυναμική μη-λεκτική μορφή επικοινωνίας, που εφαρμόζουμε σύμφωνα με την προσωπικότητα της μάρκας σας και το κοινό σας (απλοποιημένο κείμενο για προϊοντικό κατάλογο)

 

null  Αποτυπώνουμε τη μάρκα σας στο μυαλό και την καρδιά των πελατών σας

null  Δημιουργούμε μία αξιομνημόνευτη αισθητική εμπειρία για τον

καταναλωτή
null  Επηρεάζουμε θετικά την αγοραστική απόφαση
null  Αυξάνουμε την πιστότητα του πελατολογίου σας
null  Κάνουμε πιο έκδηλη την διάσταση της υψηλής ποιότητας
null  Ενισχύουμε τη μάρκα σας, εφαρμόζοντας το μοναδικό άρωμά σας στο χώρο σας αλλά και σε αντικείμενα
null  Δημιουργούμε ένα ευχάριστο και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας